خانهlفروشگاه مجازيlتماس با ماlخبرنامهlفرم نمايندگي

برنامه و ابزارهاي عكاسي
فون - ليبل - Action
برنامه و ابزارهاي ويديو
ویدیو انيميشن و نماهنگ

» عضویت «

 

 Videonics MX4 DV Digital Video Mixer PAL

The MX-4 DV Digital Video Mixer offers four digital inputs and one digital output.


Features

700 manual or automatic video transitions

Eight gradients

4-channel or 2-channel DV digital audio support

Dual-monitor mode (allows the preview screen to stay constant)

User-defined menu for storing 30 of your favorite transitions

Macro key storage with multiple configurations

Dual-field time base correction

Ethernet I/O for computer and network connectivity

Color bar generator


Specifications

Video Inputs:
4 x S-video (4-pin DIN)
4 x composite (RCA)
4 x IEEE-1394 (6-pin*)

Video Main Outputs:
2 x S-video (4-pin DIN)
2 x composite (RCA)
1 x IEEE-1394 (6-pin*)

Video Preview Outputs:
1 x composite (RCA)

Audio Inputs:
4 x 2 (left and right) (RCA)
4 x IEEE-1394 (6-pin*); embedded
DV audio

Audio Outputs:
2 x 2 (left and right) (RCA)
1 x IEEE-1394 (6-pin*); embedded
DV audio

Headphone:
1 x stereo minijack

GPI:
Minijack

Network Interface:
10/100BASE-T

Digital Conversion:
13.5 MHz, 4:2:2, 10-bit

Digital 2-Channel Audio:
16-bit, 48 kHz

Digital 4-Channel Audio:
12-bit, 32 kHz

 

استدي كمlشولدرlكر ينlر يلlپا يه عنكبوتيlانتقال بي سيم تصويرlسخت افزار اديت و مونتاژlدی وی دی رکوردر
©2008 RayanNamaGostar. All Rights Reserved.
RNG Websites: rng-co.com, rng-co.ir, rng-co.net, rng-co.org