خانهlفروشگاه مجازيlتماس با ماlخبرنامهlفرم نمايندگي

برنامه و ابزارهاي عكاسي
فون - ليبل - Action
برنامه و ابزارهاي ويديو
ویدیو انيميشن و نماهنگ

» عضویت «

  تغيير سايز و اصلاح رنگ


اصلاح رنك
اصلاح رنگ پيشرفته
تغيير سايز canon
تغيير سايز Nikon
تغيير سايز و فرمت


  اصلاح رنك
  اصلاح رنگ پيشرفته  تغيير سايز canon

• اصلاح رنگ و نور در زمان بزرگ نمايي عكس .
• بالاتر بردن سايزتصاوير در ابعاد بزرگ بدون بهم ريختگي تصاوير.
• تنظيم دستي DPI.
  تغيير سايز Nikon

بزرگ كردن عكس و تصاوير در ابعد بزرگ با بهترين كيفيت و با حفظ مشخصات كامل عكس شما .

  تغيير سايز و فرمت

• نرم افزار RESIZE GENIUS براي تغيير سايز .
• بيش از 40 فرمت تصويري را پشتيباني مي كند .
• قابليت تغيير عكسها به هر سايزي با بهترين كيفيت و بدون بهم ريختگي تصاوير در اثر تغيير سايز آن را ذخيره نماييد و تفاوت را با ديگر برنامه ها مقايسه كنيد.
استدي كمlشولدرlكر ينlر يلlپا يه عنكبوتيlانتقال بي سيم تصويرlسخت افزار اديت و مونتاژlدی وی دی رکوردر
©2008 RayanNamaGostar. All Rights Reserved.
RNG Websites: rng-co.com, rng-co.ir, rng-co.net, rng-co.org